HNA/HNB Ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen

Hafslund ASA har de siste to årene hatt en betydelig vekst innenfor fjernvarme og utvikling av fornybar energi. Konsernet vil foreta organisatoriske endringer for å reflektere dette.
 
Hafslunds virksomhet vil organiseres i forretningsområdene Fjernvarme, Produksjon og varme, Nett, Marked, Venture og stabsområdene Økonomi og finans, Stab og Kommunikasjon og samfunnsansvar.
 
Kort om de ulike områdene:
 
Fjernvarme omfatter alle oppgaver tilknyttet konsernets fjernvarmesatsning i Oslo og Akershus.
 
Produksjon og varme omfatter konsernets øvrige virksomheter innen kraft-, bio- og pelletsproduksjon, samt gassdistribusjonsselskapet Gassnett (eierandel 69,42 %). Området har også en enhet som jobber med forretningsutvikling innen fornybar energi. I tillegg er selskapet Cogen, som lager skreddersydde kogenereringskraftverk, fra 12. januar en del av forretningsområdet (eierandel 44, 8 %).
 
Nett omfatter konsernets nettdistribusjon og driftssentral.
 
Marked omfatter strømsalg til privat- og bedriftsmarkedet, kundesenter og fakturaservice.
Venture representerer konsernets investeringsvirksomhet og redskap for utvikling av nye forretningsmuligheter knyttet til konsernets kjernevirksomhet. Hafslund Telekom, som leverer tjenester innen fibernett, internett, bedriftsnett og telefoni, vil også bli en del av forretningsområdet Venture.
Økonomi og finans omfatter økonomisk styring og rapportering, finansiering, krafthandel, kvalitetssikring av kontrakter, ledelse av konsernets pensjonskasser samt risikovurdering. Hafslund Eiendom, som drifter og utvikler konsernets eiendomsmasse, blir også en del av området Økonomi og finans.
 
Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter konsernets mediekontakt, interninformasjon, myndighetskontakt, virksomhetsprofilering og miljø - og samfunnsansvar. Investorkontakt og næringspolitikk legges til området Kommunikasjon og samfunnsansvar.
 
Stab omfatter organisasjonsutvikling, Human Resources og IKT.
 
Sammen med konsernsjef Christian Berg (40) vil den nye konsernledelsen etter dette bestå av:
 
Konserndirektør Produksjon og varme: Per Kristian Olsen (58). Olsen har siden september 2005 vært konserndirektør for Varme og infrastruktur. Olsen arbeidet fram til 1. september 2005 som konserndirektør for Drift og som konserndirektør for Nett fram til november 2003.

Konserndirektør Fjernvarme: Jan Presttun (58). Presttun har siden januar 2007 vært administrerende direktør i Hafslund Fjernvarme, tidligere Viken Fjernvarme. I perioden fra februar 2002 og frem til 2007 var Presttun administrerende direktør i Hafslund Nett.
 
Konserndirektør Nett (konstituert): Jan Presttun (58). Som over.
 
Konserndirektør Marked: Hege Yli Melhus (34). Melhus tiltrådte stillingen som konserndirektør for Marked i mai 2006. Hun har vært ansatt i Hafslund siden 2002 og kom fra stillingen som produkt - og markedsdirektør Privat. Melhus har tidligere ledet konsernets styre- og ledelsessekretariat.
 
Konserndirektør Venture: Tore Schiøtz (51). Schiøtz har vært konserndirektør for Venture siden november 2006 og administrerende direktør i Hafslund Venture siden 2001. Schiøtz har i denne perioden bl.a. hatt en sentral rolle i utviklingen av Hafslunds eierskap i Renewable Energy Corporation (REC).
 
Konserndirektør Økonomi og finans: Gunnar Gjørtz (53). Gjørtz har siden juni 2007 vært konserndirektør for Økonomi og finans. Han kom fra stillingen som finansdirektør i Løvenskiold Vækerø AS hvor han var ansatt fra 2002.
 
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar: Karen Onsager (32). Onsager tiltrådte stillingen som konserndirektør for Kommunikasjon i september 2008. Hun har vært ansatt i Hafslund siden 2005 og kom fra stillingen som informasjonsdirektør hvor hun var ansvarlig for konsernets informasjonsarbeid og markedskommunikasjon.

Konserndirektør Stab: Tove Pettersen (39). Pettersen tiltrådte stillingen som konserndirektør for Stab i april 2007. Hun kom da fra stillingen som konserndirektør Bedrift. Pettersen var fram til 1. september 2005 konserndirektør for Marked og var fram til høsten 2003 konserndirektør for Strømsalg. Pettersen er for tiden i barselpermisjon og i denne perioden ivaretas Stabsområdet av Christian Berg (organisasjonsutvikling og Human Resources) og Gunnar Gjørtz (IKT).
 
 
Endringene vil tre i kraft fra 12. januar 2009.
 
Oslo, 12. januar 2009
 
For nærmere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Karen Onsager
Mobil: +47 92 08 70 07
 
Investorkontakt Lars Ove Johansen
Mobil: +47 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner