HNA/HNB Offentliggjøring av 3. kvartal 2002

Hafslunds 3. kvartalstall vil bli offentliggjort den 6. november 2002 klokken ca. 14.00.

Analytikerpresentasjon vil bli avholdt i lokalene til Hafslund i Sommerogaten 1, klokken 16.00 den 6. november.
 
 
Kontaktperson:

Christian Berg

christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner