HNA/HNB Offentliggjøring av 4. kvartal/foreløpig resultat for 2004

Hafslunds 4. kvartal og foreløpig resultat for 2004 vil bli offentliggjort onsdag 9. februar klokken 0800.

Presentasjonen vil bli avholdt i lokalene til Hafslund i Drammensveien 144, 5 etasje.
 
Påmelding: Elin.breili@hafslund.no, telefon + 47 481 01 240

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner