HNA/HNB Offentliggjøring av foreløpig resultat 2002

Hafslunds foreløpig resultat vil bli offentliggjort den 20. februar 2002.

Analytikerpresentasjon vil bli avholdt i lokalene til Hafslund i Sommerogaten 1, klokken 17.00 den 20. februar.
 
 
Påmelding:
Henriette S. Langås,
telefon 22 43 54 33
 
Kontaktperson:
Christian Berg,
telefon 22 43 57 01

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner