HNA/HNB Salg av aksjer i Arendals Fossekompani

Hafslund ASA har mottatt og akseptert et bud på selskapets 224.000 aksjer i Arendals Fossekompani på netto NOK 480 per aksje. Budet er fremsatt av Fondsfinans ASA på vegne av Arendals Fossekompani og en gruppe investorer. Hafslund har videre utstedt en amerikansk kjøpsopsjon på Hafslunds resterende 273.664 aksjer i Arendals Fossekompani med innløsningskurs NOK 480 per aksje tillagt 6% rente fra 12. november til oppgjør finner sted. Opsjonen må benyttes innen 2. desember 2003. Hafslund har videre mottatt en europeisk salgsopsjon på 273.664 aksjer med innløsningskurs NOK 480 per aksje tillagt 6% rente fra 12. november til oppgjør finner sted. Opsjonen kan benyttes 3. desember 2003.  Dersom opsjonene benyttes vil Hafslund få et regnskapsmessig tap på hele transaksjonen på ca. NOK 10 millioner. Samlet proveny fra transaksjonene er ca NOK 239 millioner dersom opsjonene benyttes. Hafslund vil, dersom opsjonene benyttes, ha solgt hele sin beholdning av aksjer i Arendals Fossekompani.
 
Salget er et naturlig ledd i det annonserte kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslunds kjerneområder
 
Oslo, 7. november 2003
 
Kontaktperson:
Konserndirektør Christian Berg
christian.berg@hafslund.no
22 43 57 01 / 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner