HNA/HNB Salg av egne aksjer

Hafslund ASA har tildelt 2.164 Hafslund B-aksjer til ansatte til kurs 24,80 per aksje. Tildelingen er gjennomført i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning for 2002 til alle ansatte i Hafslund ASA og selskaper eid med mer enn 50% av Hafslund ASA. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 4.077.197. Dette tilsvarer 2,09 % av totalt utestående aksjer og 5,11 % av utestående aksjer av klasse B.

Oslo, 28. juni, 2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner