HNA/HNB Salg og tilbakeleie av kontorer

Hafslund ASA har i dag solgt Drammensveien 144 i Oslo for NOK 262,75 mill til et syndikat ledet av DnB Markets. Hafslund vil leie eiendommen tilbake for en periode på 15 år. Salget gir Hafslund en regnskapsmessig gevinst før skatt på ca. NOK 70 mill. Transaksjonen er tilrettelagt av DTZ Real Consult.
 
Overdragelse vil finne sted innen utgangen av 2003.
 
Hafslund ASA
Oslo, 19. november 2003

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner