HNA/HNB Tilbakekjøp av aksjer

Hafslund ASA har den 29. juni kjøpt 17 200 Hafslund B-aksjer til kurs 45,- per aksje.
 
Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 615 685. Dette tilsvarer 0,32 % av totalt utestående aksjer og 0,77 % av utestående aksjer av klasse B.
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 29. juni 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
CFO Christian Berg, + 47 917 46 910
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, +47 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner