HNA/HNB Tilbud til aksjonærer med under 100 aksjer

Hafslund gir alle aksjonærer med under 100 (en børspost) Hafslund A- og/eller B-aksjer et frivillig tilbud om omkostningsfritt å selge sine aksjer. Tilbudet er sendt pr. post og gjelder frem til 27. november.
 
Hafslund har i overkant av 5.000 aksjonærer med under en børspost. Tilbudet er et resultat av henvendelser fra aksjonærer som ønsker å selge små aksjeposter i selskapet. Tilbudet er omkostningsgunstig for aksjonærene og vil redusere Hafslunds aksjonærkostnader.
 
Tilbudet gis til høyeste aksjekurs av 117,- kroner for Hafslunds A-aksje og 118,- kroner for Hafslunds B-aksjer (børskurs (sluttkurs) 13. november) og børskurs (sluttkurs) på respektive aksjer den 27. november, siste dagen i tilbudsperioden.
 
Se vedlagte tilbudsdokumentasjon.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 14. november 2006
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker