HNA Salg av egne aksjer

Hafslund ASA har den 14/06/2001 solgt 40.100 Hafslund B-aksjer til kurs 24,00 per aksje. Salget er gjennomført i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning til alle ansatte i Hafslund ASA. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 2.335.433 aksjer av klasse B. Dette tilsvarer 2,02 % av totalt utestående aksjer og 4,95 % av utestående aksjer av klasse B.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner