HNA Salg av egne aksjer

Hafslund ASA har den 14/06/2001 solgt 40.100 Hafslund B-aksjer til kurs 24,00 per aksje. Salget er gjennomført i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning til alle ansatte i Hafslund ASA. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 2.335.433 aksjer av klasse B. Dette tilsvarer 2,02 % av totalt utestående aksjer og 4,95 % av utestående aksjer av klasse B.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner