HNA selger Haram Energi

Oslo 29.desember 2000

Hafslund ASA har i dag inngått avtale med Vestnes Energi AS om salg av samtlige aksjer i Haram Energi AS og overtagelse av det ansvarlige lånet (NOK 51,3 mill.) som ligger i selskapet til en pris på totalt NOK 107,5 mill. Oppgjør og overlevering av aksjene skal i henhold til avtalen finne sted innen 4. januar 2001.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner