Kjøp av aksjer i Jøtul ASA


Selskapet eier etter dette kjøpet 380 100 aksjer, som tilsvarer 13,1% av kapitalen.

Daglig leder i Hafslund Invest AS Stephen G. Kunz sitter i styret i Jøtul ASA


Oslo, den 6. mai 1999

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner