KJØPER I RAKKESTAD ENERGIVERK - TILLEGGSINFORMASJON

Med referanse til pressemelding tidligere i dag, kan opplyses at kjøpesummen Hafslund har tilbudt Rakkestad Energiverk for kraftomsetningsdelen og 33% av nettet samt forkjøpsrett er NOK 43 mill.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner