KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 1. TERTIAL 1999

(Sammenlignbare tall for 1998 i parentes)
Konsernets resultat før skatt pr. 1. tertial 1999 ble NOK 260 mill. (NOK 159 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 189 mill. (NOK 167 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 84 mill. pr. 1. tertial 1999 (NOK 108 mill). Driftsinntektene pr. 1. tertial 1999 ble NOK 805 mill (NOK 787 mill.)

Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 180 mill. pr. 1. tertial 1999 (NOK 55 mill.). Av dette utgjorde netto renter NOK -97 mill. (NOK -42 mill.).

Resultat pr. aksje pr. 1. tertial 1999 ble NOK 1,64 (NOK 1,45)Hafslund eier 7.676.015 aksjer i Saga Petroleum til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 114,10 pr aksje. Ved utgangen av 1. tertial var børskursen på Saga NOK 86,50. I mai/juni er det offentliggjort to bud på Saga Petroleum ASA. Norsk Hydro har tilbudt 1 Hydro-aksje for 3 Saga-aksjer, mens franske Elf har kommet med et kontant bud på NOK 125,00 pr aksje.

Konsernets rapport for 1. tertial 1999 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

Oslo, 9. juni 1999
HAFSLUND ASA

For fullstendig rapport med tabeller vennligst følg linken under

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker