KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 1. TERTIAL 1999

(Sammenlignbare tall for 1998 i parentes)
Konsernets resultat før skatt pr. 1. tertial 1999 ble NOK 260 mill. (NOK 159 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 189 mill. (NOK 167 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 84 mill. pr. 1. tertial 1999 (NOK 108 mill). Driftsinntektene pr. 1. tertial 1999 ble NOK 805 mill (NOK 787 mill.)

Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 180 mill. pr. 1. tertial 1999 (NOK 55 mill.). Av dette utgjorde netto renter NOK -97 mill. (NOK -42 mill.).

Resultat pr. aksje pr. 1. tertial 1999 ble NOK 1,64 (NOK 1,45)Hafslund eier 7.676.015 aksjer i Saga Petroleum til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 114,10 pr aksje. Ved utgangen av 1. tertial var børskursen på Saga NOK 86,50. I mai/juni er det offentliggjort to bud på Saga Petroleum ASA. Norsk Hydro har tilbudt 1 Hydro-aksje for 3 Saga-aksjer, mens franske Elf har kommet med et kontant bud på NOK 125,00 pr aksje.

Konsernets rapport for 1. tertial 1999 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

Oslo, 9. juni 1999
HAFSLUND ASA

For fullstendig rapport med tabeller vennligst følg linken under

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker