Lavere strømregninger gjennom nytt ENØK-samarbeid

Den billigste strømmen er den du ikke bruker. Alle ønsker seg lavere strømregninger, men det handler ofte om det vanskeligste steget – å gjøre noe med det man vet. Nå kan bedrifter bli smarte strømbrukere og få ned unødvendige strømkostnader. Gjennom det nye samarbeidet mellom Hafslund Strøm og Termoenergi blir det enklere å omsette kunnskap i handling.

Fra kunnskap til handling

– Hafslund Online er verktøyet som forenkler hverdagen til bedriftskunder samtidig som det legger til rette for å spare penger gjennom mer effektivt strømbruk. Med informasjonen kundene kan få gjennom strømeffektiviseringsverktøyet vårt, kan de ta bedre kontroll over kostnadene for strøm i selskapet deres. Termoenergi har profesjonelle ENØK-rådgivere som vil bidra til å gjennomføre det siste og ofte vanskeligste steget for kunden – å gjøre noe med det man vet, sier Jostein Lindbo, markedssjef for små og mellomstore bedrifter (SMB) i Hafslund Strøm.

Spørsmål som hva bedriften bør gjøre, hva tiltak koster, hvilke offentlige støtteordninger man kan bruke og hvem man tar kontakt med er oftest det som setter en stopper for at tiltak faktisk blir iverksatt.

– Dette kan vi hjelpe til med, sier Jarle S. Johannessen, daglig leder i Termoenergi AS, som er svært fornøyd med avtalen som er inngått med Hafslund Strøm. – Vi er sikre på at samarbeidet åpner nye muligheter for kundene. Mange har allerede erfart at det er betydelige beløp å spare ved å foreta en kartlegging av energiforbruket.  Denne avtalen vil absolutt kunne bidra til at enda flere reduserer strømkostnadene sine, sier Johannessen.

Sparer både miljø og penger

Med verktøyet, som er godt etablert og brukt av mange kunder gjennom flere år, har Hafslund Strøm et av markedets beste systemer for oppfølging av forbruk og kostnader. Sammen med ENØK-ekspertise fra Termoenergi ønsker de å oppnå en merverdi for kundene som ikke bare gir lavere regninger, men gjør kunden enda mer fornøyd.

– Det å bidra til et mindre forbruk av det vi selger er ikke motsigelsesfullt, sier Lindbo. Han forklarer det med at selskapet, gjennom å bidra til at kunden blir mer effektivt i strømbruket sitt, kan oppnå mer lojale kunder som er godt fornøyd med sin strømleverandør. – I tillegg er miljøperspektivet viktig. Her er samarbeidet med Termoenergi svært viktig for å bidra til at kundene får mest mulig merverdi av å ha oss som strømleverandør, avslutter Lindbo.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Katarina Finneng, informasjonssjef Hafslund Strøm, tlf 950 25 685, e-post katarina.finneng@hafslund.no
Pål Tychesen, salgssjef Termoenergi AS, tlf 907 56 430, e-post pst@termoenergi.no


Termoenergi AS
Termoenergi AS er et rådgivende ingeniørfirma som er spesialister på energisparende tiltak for nybygg og eksisterende bygg, med tverrfaglig kompetanse innen elektro, bygg, energi og VVS. Selskapet utfører blant annet energi-/ENØK-analyse, energimerking, energivurdering av tekniske anlegg for alle typer bygg, samt kurs i energiledelse og teknisk drift av bygninger.

Hafslund Strøm
Hafslund Strøm leverer strøm til både privat- og bedriftskunder. Selskapet ønsker å ligge i front når det gjelder å tilby kundene konkurransedyktige og kundetilpassede avtaler og tjenester, og er opptatt av å legge til rette for og bidra til energisparing for sine kunder. Hafslund Strøm er et selskap i Hafslund-konsernet.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker