Meldepliktig handel


I anledning Hafslund konsernets generelle ordning om salg av aksjer til ansatte, har følgende primærinnsidere kjøpt HNB aksjer den 14. juni 2001:


Primærinnsider Antall Kurs Beholdning etter kjøp
Trond Aker 600 HNB 24 2012 HNB + 878 HNA aksjer
Christian Berg 600 HNB 24 600 HNB
Rune Bjerke 600 HNB 24 600 HNB
Per Braadland 600 HNB 24 629 HNB
Jan Roger Bjerkestrand 600 HNB 24 600 HNB
Knut Løvli Fredriksen * 600 HNB 24 600 HNB + 759 HNA aksjer*
Morten Hansen 600 HNB 24 600 HNB + 1 HNA aksje
Svein Roald Hansen 600 HNB 24 600 HNB
Arne Erik Kristiansen 600 HNB 24 600 HNB + 12 HNA aksjer
Stephen Kunz 600 HNB 24 600 HNB
Ida Nilsson Nicolaysen 600 HNB 24 600 HNB
Kjell Skrede 600 HNB 24 831 HNB
Sissel Walum 600 HNB 24 600 HNB


* Nærstående til Knut Løvli Fredriksen har i tillegg 999 Hafslund A- aksjer

Tegningskursen er rabattert med 20% i forhold til gjennomsnittlig børskurs i perioden 21. mai til 25. mai.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker