Meldepliktig handel


I anledning Hafslund konsernets generelle ordning om salg av aksjer til ansatte, har følgende primærinnsidere kjøpt HNB aksjer den 14. juni 2001:


Primærinnsider Antall Kurs Beholdning etter kjøp
Trond Aker 600 HNB 24 2012 HNB + 878 HNA aksjer
Christian Berg 600 HNB 24 600 HNB
Rune Bjerke 600 HNB 24 600 HNB
Per Braadland 600 HNB 24 629 HNB
Jan Roger Bjerkestrand 600 HNB 24 600 HNB
Knut Løvli Fredriksen * 600 HNB 24 600 HNB + 759 HNA aksjer*
Morten Hansen 600 HNB 24 600 HNB + 1 HNA aksje
Svein Roald Hansen 600 HNB 24 600 HNB
Arne Erik Kristiansen 600 HNB 24 600 HNB + 12 HNA aksjer
Stephen Kunz 600 HNB 24 600 HNB
Ida Nilsson Nicolaysen 600 HNB 24 600 HNB
Kjell Skrede 600 HNB 24 831 HNB
Sissel Walum 600 HNB 24 600 HNB


* Nærstående til Knut Løvli Fredriksen har i tillegg 999 Hafslund A- aksjer

Tegningskursen er rabattert med 20% i forhold til gjennomsnittlig børskurs i perioden 21. mai til 25. mai.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker