MELDING TIL BØRSENE

I sitt 100-års jubileumsår avholdt Hafslund ASA ordinær generalforsamling mandag 27. april 1998 i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo, under ledelse av bedriftsforsamlingens ordfører Hans Halvorsen.

Av selskapets aksjer var totalt 71.831.586 aksjer representert, hvorav 57.624.099 A-aksjer med stemmerett og 14.207.487 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for 1997 for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å utdele et utbytte for 1997 på kr 1,10 pr. aksje, pluss et utbytte på kr 1,00 pr. aksje i forbindelse med Hafslunds 100-års-jubileum. Utbyttet utbetales 13. mai 1998.

Etter forslag fra Valgkomitèen traff generalforsamlingen enstemmig vedtak om gjenvalg for to år av Hans Halvorsen, Olaug Svarva og Annie Blakstad som aksjonærenes medlemmer av bedriftsforsamlingen. Til å ettertre Øyvind Refsnes som ikke tok gjenvalg som medlem, ble enstemmig valgt Ragnar Søegaard.

Etter forslag fra Valgkomitèen traff generalforsamlingen enstemmig vedtak om gjenvalg for ett år av Christen Furuholmen, Erik Wahlstrøm, Kai Sørbråten, Tarald Glastad og Georg Kervel som aksjonærenes varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.

Borger Lenth ble enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 1997 og vedtok at honorarene for 1998 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1997.Oslo, den 27. april 1998

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen eller juridisk sjef Sæming M. Koppang.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner