MELDING TIL BØRSENE

I sitt 100-års jubileumsår avholdt Hafslund ASA ordinær generalforsamling mandag 27. april 1998 i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo, under ledelse av bedriftsforsamlingens ordfører Hans Halvorsen.

Av selskapets aksjer var totalt 71.831.586 aksjer representert, hvorav 57.624.099 A-aksjer med stemmerett og 14.207.487 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for 1997 for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å utdele et utbytte for 1997 på kr 1,10 pr. aksje, pluss et utbytte på kr 1,00 pr. aksje i forbindelse med Hafslunds 100-års-jubileum. Utbyttet utbetales 13. mai 1998.

Etter forslag fra Valgkomitèen traff generalforsamlingen enstemmig vedtak om gjenvalg for to år av Hans Halvorsen, Olaug Svarva og Annie Blakstad som aksjonærenes medlemmer av bedriftsforsamlingen. Til å ettertre Øyvind Refsnes som ikke tok gjenvalg som medlem, ble enstemmig valgt Ragnar Søegaard.

Etter forslag fra Valgkomitèen traff generalforsamlingen enstemmig vedtak om gjenvalg for ett år av Christen Furuholmen, Erik Wahlstrøm, Kai Sørbråten, Tarald Glastad og Georg Kervel som aksjonærenes varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.

Borger Lenth ble enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 1997 og vedtok at honorarene for 1998 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1997.Oslo, den 27. april 1998

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen eller juridisk sjef Sæming M. Koppang.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner