MELDING TIL BØRSENEHafslund

Hafslund ASA har i dag inngått avtale med Haram kommune i Møre og Romsdal om kjøp av Haram Energi AS. Kjøpesummen for aksjene er NOK 53,7 mill.

Haram Energi AS har 4.500 abonnenter, og hadde distribusjon og kraftomsetning på 125 GWh i 1996.

Hafslund ASA har i dag inngått avtale om kjøp av vannkraftselskapet Pontook Hydro i New Hampshire USA for en total kjøpspris på USD 25 mill. Årlig middelproduksjon er 63 GWh, og kraften er solgt på en langsiktig kontrakt til New England Power Co frem til år 2017. Anlegget integreres med selskapets øvrige virksomhet i området.

For ytterligere informasjon, kontakt Finansdirektør Knut Øversjøen,
Hafslund ASA, tlf. 2301 4230, mobil 908 60 619.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner