MELDING TIL BØRSENEHafslund

Hafslund ASA har i dag inngått avtale med Haram kommune i Møre og Romsdal om kjøp av Haram Energi AS. Kjøpesummen for aksjene er NOK 53,7 mill.

Haram Energi AS har 4.500 abonnenter, og hadde distribusjon og kraftomsetning på 125 GWh i 1996.

Hafslund ASA har i dag inngått avtale om kjøp av vannkraftselskapet Pontook Hydro i New Hampshire USA for en total kjøpspris på USD 25 mill. Årlig middelproduksjon er 63 GWh, og kraften er solgt på en langsiktig kontrakt til New England Power Co frem til år 2017. Anlegget integreres med selskapets øvrige virksomhet i området.

For ytterligere informasjon, kontakt Finansdirektør Knut Øversjøen,
Hafslund ASA, tlf. 2301 4230, mobil 908 60 619.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner