MELDING TIL BØRSENEHafslund

Hafslund ASA har idag inngått avtale med styret i A/L Skedsmo & Sørum
Elektrisitetsforsyning (S&SE) om kjøp av andelslagets distribusjons- og
kraftomsetningsvirksomhet og øvrige eiendeler.

Kjøpesummen er NOK 120 mill. for distribusjon og kraftomsetning samt NOK
60 mill. for ekstra arbeidskapital.

S&SE har 10.000 kunder i kommunene Skedsmo og Sørum utenfor Oslo og
overfører et kraftvolum på 300 GWh årlig .

Avtalen forutsetter godkjennelse i generalforsamling i S&SE som
planlegges avholdt ultimo januar 1998.

For ytterligere informasjon, kontakt Finansdirektør Knut Øversjøen,
Hafslund ASA, tlf. 2301 4230, mobil 908 60 619.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner