MELDING TIL BØRSENEHafslund

Hafslund ASA har idag inngått avtale med styret i A/L Skedsmo & Sørum
Elektrisitetsforsyning (S&SE) om kjøp av andelslagets distribusjons- og
kraftomsetningsvirksomhet og øvrige eiendeler.

Kjøpesummen er NOK 120 mill. for distribusjon og kraftomsetning samt NOK
60 mill. for ekstra arbeidskapital.

S&SE har 10.000 kunder i kommunene Skedsmo og Sørum utenfor Oslo og
overfører et kraftvolum på 300 GWh årlig .

Avtalen forutsetter godkjennelse i generalforsamling i S&SE som
planlegges avholdt ultimo januar 1998.

For ytterligere informasjon, kontakt Finansdirektør Knut Øversjøen,
Hafslund ASA, tlf. 2301 4230, mobil 908 60 619.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner