Nett-avtale med Viken/Akershus

Hafslund ASA har inngått en avtale med Viken Energinett AS om overføring av Hafslund Regionalnett AS, entreprenørvirksomheten Hafslund Alfa og Hafslunds eierandeler i Rygge e-verk og Rakkestad e-verk. Viken Energinett AS vil så videreføre disse virksomhetene, samt et kontantbeløp til et nytt selskap, Østnett som også skal omfatte Akershus Nett AS og eierandeler i Søndre Follo Nett og Follo Energivek AS. Viken Energinett AS vil bli eier av 49% av aksjene i Østnett AS og i Akershus Nett Holding. Hafslund ASA vil gjennom transaksjonen øke sin eierandel i Viken Energinett AS fra 25% til 33%, i tillegg til en kontantutbetaling. Avtalen skal godkjennes av generalforsamlingen i Viken Energinett AS senere denne uken.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner