Nett-avtale med Viken/Akershus

Hafslund ASA har inngått en avtale med Viken Energinett AS om overføring av Hafslund Regionalnett AS, entreprenørvirksomheten Hafslund Alfa og Hafslunds eierandeler i Rygge e-verk og Rakkestad e-verk. Viken Energinett AS vil så videreføre disse virksomhetene, samt et kontantbeløp til et nytt selskap, Østnett som også skal omfatte Akershus Nett AS og eierandeler i Søndre Follo Nett og Follo Energivek AS. Viken Energinett AS vil bli eier av 49% av aksjene i Østnett AS og i Akershus Nett Holding. Hafslund ASA vil gjennom transaksjonen øke sin eierandel i Viken Energinett AS fra 25% til 33%, i tillegg til en kontantutbetaling. Avtalen skal godkjennes av generalforsamlingen i Viken Energinett AS senere denne uken.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner