Normale fjernvarmeleveranser i hele Oslo i løpet av kvelden

Med unntak av området Abildsø-Klemetsrud er fjernvarmeleveransene i Oslo normale. Dette området vil få normale varmeleveranser ut over kvelden. I tillegg kan det bli kaldt tappevann i kortere perioder i enkelte områder fra Abildsø til sentrum.

– Området Abildsø-Klemetsrud ble skilt fra resten av nettet i forbindelse med den siste etterfyllingen. Dette området vil derfor først få fjernvarme når vannet fra dette området blandes med vannet i resten av nettet. Dette arbeidet har startet, sier informasjonssjef Truls Jemtland i Hafslund.

I forbindelse med denne siste operasjonen vil det komme vann som ikke er oppvarmet ned mot sentrum. Det vil kunne føre til kortere perioder med kaldt tappevann, mens det ikke vil påvirke varmeforsyningen merkbart. Det vil fortsatt kunne ta noe tid før alle får normal varme tilbake i boligene sine. Det skyldes at veggene i enkelte bygg tar lengre tid å varme opp når de har vært nedkjølt.

– I løpet av kvelden vil de siste kundene ha normal fjernvarmeforsyning. Vi vil takke kundene for tålmodigheten de har vist de siste dagene, og nok en gang beklage de ulemper det har medført for mange, sier Jemtland.

Hafslund vil evaluere hendelsen med sikte på å gjennomføre tiltak for å unngå at liknende situasjoner oppstår i fremtiden.

Fakta
Ved 14-tiden onsdag oppdaget Hafslund Varme en lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Kort tid etterpå meldte en entreprenør en skade på fjernvarmerøret i Akersgata i forbindelse med forberedelser til riving av et bygg. Skaden medførte at mer enn 4000 kubikkmeter vann lekket ut av fjernvarmenettet. På formiddagen torsdag ble det avdekket ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet. Senere på dagen ble en tredje lekkasje funnet. Lekkasjene var følgeskader av skaden i Akersgata. Skadestedene ble isolert, og etterfyllingen og oppvarmingen av fjernvarmenettet ble gjenopptatt. Oppvarmingen og etterfyllingen har pågått ut over dagen, og fjernvarmeleveransene vil være normale i hele Oslo i løpet av kvelden.

For ytterligere informasjon:
informasjonssjef Truls Jemtland, tlf 920 29 480, e-post truls.jemtland@hafslund.no
eller
kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland, tlf 917 63 491, epost johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker