Nytt nordisk strømtilbud

Hafslund går tyngre inn i det nordiske sluttbrukermarkedet som et naturlig steg videre for konsernet. I samarbeid med Göta energi satses nå på større bedriftskunder også i Sverige.

Göta energi er klare for å utvide med konsernet i ryggen. – Vi har hatt god vekst i forbrukermarkedet de siste årene, så det føles fantastisk å utvide vår tilgjengelighet og også kunne tilby konkurransedyktige produkter til store bedrifter. Interessen har ikke latt vente på seg, og vi er allerede i kontakt med og har avtalemessige diskusjoner med flere selskaper, sier John Gustafsson, salgssjef hos Göta energi.

Hafslund har produsert og levert strøm i Norge siden 1895, er notert på Oslo Børs og er et av de eldste industrikonsern. I nordisk perspektiv er Hafslund blant de største strømleverandørene med over 878.000 kunder, og leverer i dag strøm til blant annet kunder som Det norske Storting, Oslo kommune, Alcoa, Elkem, Borregaard og First Hotels.

Hafslund har et av Nordens mest kompetente forvaltnings- og analysemiljøer for det finansielle kraftmarkedet i Norden og har levert særdeles gode resultater over lang tid.

– Det er derfor naturlig for oss å gå tyngre inn i det nordiske sluttbrukermarkedet. I dag kan vi i samarbeid med vårt heleide datterselskap Göta energi AB i Sverige tilby større kunder i hele Norden en unik modell for levering av strøm med tilhørende tjenester. Et sentralt element i så måte er vår portalløsning Hafslund Online, sier Geir Storberget, salgssjef for nordiske storkunder.

Gjennom flere år har Hafslund utviklet portalløsningen til enkelt å sette kundene i stand til å redusere sitt strømforbruk med minst 5-10 %. Denne løsningen vil nå bli tilgjengelig for nordiske kunder, som vil kunne få en total oversikt i en og samme portal. – Essensiell funksjonalitet er også tilgjengelig i en app, slik at du vil ha tilgang til løsningen uansett hvor du måtte befinne deg, sier Storberget.

Kontaktperson Hafslund:

Geir Storberget

Salgssjef Nordic Key Accounts

Telefon: +47 907 21 065

E-post:geir.storberget@hafslund.no

Kontaktperson Göta energi:

John Gustafsson

Försäljningschef

Telefon: +46 765 26 02 79

E-post: john.gustafsson@gotaenergi.se

Om Hafslund

Hafslund er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør som blant annet eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år og satser tungt innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Hafslund leverer i dag strøm til fler enn 850 000 privat- og næringskunder i Norden og tilbyr konkurransedyktige og kundetilpassede avtaler og tjenester. Selskapet er opptatt av å legge til rette for og bidra til energieffektivitet for sine kunder.

www.hafslund.no

Om Göta energi

Göta energi er et strømselskap med kontor i Kungälv som eies av det norske konsernet Hafslund ASA. Göta energi utvikler kreative og sterke tilbud som er tidsriktige og verdsatt av kundene. Med konkurransedyktige priser og utmerket service gir vi mer til våre kunder. Göta energi er utfordreren som har tenkt å bli Sveriges mest populære strømselskap!

www.gotaenergi.se

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker