Oslo kommune avslutter prosessen for salg av aksjer i Hafslund

Hafslund har i dag blitt informert om følgende fra Oslo kommune:
 
7. april 2003 startet Oslo kommune en prosess med sikte på et mulig salg av sine aksjer i Hafslund ASA. Kommunen har gjennomført en bred prosess og har vært i kontakt med en rekke nasjonale og internasjonale interessenter. Kommunen har fått inn bud på aksjene, men vurderer prisen som ikke god nok. Kommunen avslutter derfor salgsprosessen.
 
Finansbyråd Andre Støylen vil holde en pressekonferanse i Oslo Rådhus, grupperom B i Vestre tårns 2. etasje, i dag klokken 11.00
 
 
Oslo, 23. juni 2003

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner