PRESENTASJON AV REGNSKAP 4. KVARTAL 2001torsdag 28. februar kl. 08.30

i Viken Energinetts lokaler i Sommerogaten 1 (Solli Plass).

Påmelding skjer til Mona H. Nymo, enten pr. telefaks 23014272, telefon 23 01 42 58 eller e-mail: mona.nymo@hafslund.no

Det gjøres oppmerksom på at regnskap 4. kvartal 2002 er tilgjengelig ved selskapets kontorer og på internettadresse www.hafslund.no .


Med vennlig hilsen
HAFSLUND ASA

Sign.
Rune Bjerke
adm. direktør


Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner