Prospekt / Ekstraordinær generalforsamling 12. april


Prospektet samt innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA, som omhandler fusjonen mellom Hafslund Kraftproduksjon AS og Saudefaldene AS (Elkem Energi) er nå tilgjengelig ved hovedkontoret i Hafslund ASA, Elkem ASA, ved Oslo Børs og på følgende linker:

Prospekt

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner