R. Bjerke ny Hafslund-administrerende direktørRune Bjerke, som er 40 år gammel, er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og har en master i Public Administration fra Harvard University med hovedvekt på økonomi, energi, naturressurser og forholdet myndigheter – næringsliv.

Rune Bjerke har tidligere vært finansbyråd i Oslo kommune fra 1992-95 og politisk rådgiver i olje- og energidepartementet fra 1986-88. Han er nestformann i Statoils styre og styremedlem i Econ. Rune Bjerke var styreformann i Oslo Energi Holding fra 1996-98.


Oslo 7. juli 2000

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner