R. Bjerke ny Hafslund-administrerende direktørRune Bjerke, som er 40 år gammel, er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og har en master i Public Administration fra Harvard University med hovedvekt på økonomi, energi, naturressurser og forholdet myndigheter – næringsliv.

Rune Bjerke har tidligere vært finansbyråd i Oslo kommune fra 1992-95 og politisk rådgiver i olje- og energidepartementet fra 1986-88. Han er nestformann i Statoils styre og styremedlem i Econ. Rune Bjerke var styreformann i Oslo Energi Holding fra 1996-98.


Oslo 7. juli 2000

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner