RESULTAT PR. 2. TERTIAL 1999

(Sammenlignbare tall for 1998 i parentes)
Konsernets resultat før skatt pr. 2. tertial 1999 ble NOK 515 mill. (NOK -164 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 382 mill. (NOK -95 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 102 mill. pr. 2. tertial 1999 (NOK 236 mill.). Driftsinntektene pr. 2. tertial 1999 ble NOK 2.671 mill. (NOK 1.489 mill.)

Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 420 mill. pr. 2. tertial 1999 (NOK -390 mill.). Av dette utgjorde netto renter NOK -185 mill. (NOK -97 mill.).

Resultat pr. aksje pr. 2. tertial 1999 ble NOK 3,30 (NOK –0,82)


Kraftproduksjonen pr. 2. tertial 1999 ble 2.176 GWh (2.219 GWh), mot en midlere produksjon for perioden på 2.026 GWh. Hafslund Produksjon Norge oppnådde en snittpris på 11,5 øre/kWh (12,8 øre/kWh). Driftsresultatet er påvirket av tap på USD 8,7 mill. knyttet til tradingvirksomheten i USA, samt engangskostnad på NOK 24 mill. knyttet til termineringen av Østfold-kontrakten på 1 TWh.

Under finansielle poster inngår en regnskapsmessig gevinst på NOK 505 mill. knyttet til realisering av investeringen i Saga Petroleum.

For fullstendig pressemelding og rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker