RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999Konsernets resultat før skatt pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 570 mill., og resultat etter skatt ble NOK 417 mill.

Driftsresultatet ble NOK 121 mill. pr. 3. kvartal 1999. Driftsinntektene pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 3.185 mill.

Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 456 mill. pr. 3. kvartal 1999. Av dette utgjorde netto renter NOK -211 mill.

Resultat pr. aksje pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 3,62

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner