RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999Konsernets resultat før skatt pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 570 mill., og resultat etter skatt ble NOK 417 mill.

Driftsresultatet ble NOK 121 mill. pr. 3. kvartal 1999. Driftsinntektene pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 3.185 mill.

Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 456 mill. pr. 3. kvartal 1999. Av dette utgjorde netto renter NOK -211 mill.

Resultat pr. aksje pr. 3. kvartal 1999 ble NOK 3,62

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner