Rune Bjerke tiltrer i Hafslund ASABjerke kommer fra stillingen som administrerende direktør i Scancem International. Han begynte som viseadministrerende direktør i Aker Sement og Byggevarer i 1995 og gikk til Scancem International som finansdirektør i 1997. Han ble direktør for Asia og trading i 1998, før han ble toppsjef i 1999.

Rune Bjerke er 40 år gammel og utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og har en master i Public Administration fra Harvard University med hovedvekt på økonomi, energi, naturressurser og forholdet myndigheter – næringsliv.

Oslo, 16. august 2000

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner