Stemte nei til fusjonsforslagetDet var 28.617.158 av de stemmeberettigede A-aksjene og totalt 46.815.324 av totalt fremmødte aksjer som tiltrådte fusjonsforslaget, mens 32.153.729 av de stemmeberettigede A-aksjene og 41.528.226 av totalt fremmødte aksjer som avviste fusjonsforslaget.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner