Stort norsk kraftomsetningsselskapSelskapet vil få over 250 000 kunder og har ambisjoner om ytterligere ekspansjon i det nordiske kraftmarkedet.

Endelig avklaring ventes innen kort tid.


Oslo, 20 juni 2000

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner