Strømbruk er billigere enn du tror

Ifølge en undersøkelse TNS Gallup utførte for Hafslund i juni mener 92 prosent av forbrukerne at vi sløser med strøm. Samtidig har de fleste hatt vesentlig lavere strømkostnader det siste året enn foregående år.

Dette kan indikere at vi bruker strøm uten å være sikre på hva det faktisk koster oss.

– Generelt mener jeg de fleste nordmenn har et bevisst forhold til hva ting koster og hva de bruker pengene sine på, men samtidig er jeg overbevist om at vi kan blir bedre på dette når det gjelder kostnader til strømbruk, sier Katarina Finneng, informasjonssjef i Hafslund Strøm.

Vet ikke hva strømbruken koster

I undersøkelsen som TNS Gallup utførte for Hafslund, svarer 60 prosent at de tenker på hva strømmen koster når de bruker den. Kvinner er mer bevisst enn menn, og eldre mer enn yngre. Til tross for dette viser samme undersøkelse at det er stor spredning i hva folk tror at den totale strømutgiften er når vi lar oppvaskmaskinen gå i en time. I gjennomsnittet tror respondentene at kostnaden er 10 kroner, og kvinner tror det er dobbelt så dyrt som menn. Fasiten er at den faktiske kostnaden for en times oppvask er kroner 1,50.

Miljøvennlig strømbruk i Norge

– Å være bevisst på hva du faktisk betaler for, bidrar kanskje også til at vi blir mer energieffektive. I Norge er vi heldige som har god tilgang på miljøvennlig strøm. Når vi har mer enn det vi selv har behov for, kan vi bidra til at våre naboland bruker mindre av miljøskadelige energikilder som olje, kull og gass for å produsere strøm, forklarer Finneng.

Velg og bruk bevisst

Siden alle strømleverandører kjøper inn strømmen i samme marked, blir prisforskjellene veldig små over tid. Det som er viktig for kunden, er å velge riktig strømavtale, og å bruke energi effektivt og bevisst.

Strømprisen i første halvår 2012 var den laveste på fem år, og i Hafslunds område hadde den gjennomsnittlige strømkunden cirka 20 prosent lavere forbruk vinteren 2011-12 enn foregående vinter, og med de lavere strømprisene er strømkostnadene nærmere halvert.


For ytterligere opplysninger: Katarina Finneng, informasjonssjef i Hafslund, telefon 950 25 685

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker