Strømkundene har lav kjennskap til nettleie

Strømkundene må forholde deg til to leverandører: en kraftleverandør som de kjøper strømmen av, og et lokalt nettselskap som transporterer strømmen fram til kundene. En fersk undersøkelse viser at forbrukerne i liten grad vet hva de betaler i nettleie.

De fleste er opptatt av strømpriser, men svært få kunder har noe forhold til nettleien de betaler. Det viser en riksdekkende undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Hafslund Nett i juni i år. Hele 86 prosent av de spurte visste ikke hva de betalte i nettleie. Her hadde menn bedre kjennskap til prisene enn kvinnene: 77 prosent av de spurte mennene svarte at de ikke hadde kjennskap til nettleien, mens andelen kvinner som svarte det samme var 95 prosent.

Hva går nettleien til?
Over halvparten av de spurte (56 prosent) hadde heller ikke noe kjennskap til hva nettleien går til.

– Nettleien du betaler går til ulike aktører. Om lag 35 prosent går til nettselskapet til drift og vedlikehold av strømnettet, cirka 15 prosent går til Statnett, mens de siste 50 prosentene går til offentlige avgifter, forteller Morten Schau, informasjonssjef i Hafslund.

På spørsmål om hvor stor andel av nettleien som nettselskapene satt igjen med, var det kun 9 prosent av de spurte som var innenfor marginen.

– At kunnskapsnivået er så lavt, er overraskende. Det kan ha sammenheng med at landets nettselskaper har monopol i sitt konsesjonsområde, mens man fritt kan velge kraftleverandør. Dermed blir oppmerksomheten på nettleien lav, mener Morten Schau.
Kilde: TNS Gallup - undersøkelse juni 2012.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Morten Schau, telefon 900 94 222, e-post: morten.schau@hafslund.no

Hafslund Nett

Hafslund Nett er Norges største nettselskap. Selskapet eier og drifter distribusjonsnettet i Oslo, i størstedelen av Akershus samt i deler av Østfold. Hafslund Nett eier og drifter regionalnettet i Akershus, Oslo og Østfold. Hafslund Nett har en høyere leveringssikkerhet enn landsgjennomsnittet.

Hafslund Nett har om lag 552 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Omsetningen i 2011 var 4.062 millioner kroner, og antall ansatte er 150.

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.