STRØMKUNDENE STATENS NYE MELKEKUER

”På vegne av strømkundene er vi oppgitt over nok en avgiftsøkning som ikke har noen miljøeffekt. Økningen i el-avgiften på 2,62 øre betyr bare at staten stikker av med den gevinsten strømkundene skulle hatt av den nye energiloven og effektiviseringen i energibransjen,” sier direktør Sigmund Festøy i Hafslund Energi.Regjeringen foreslår å øke el-avgiften med 2,62 øre/kWh. For en husholdning som bruker 20.000 kWh i året betyr dette 524 kroner i merutgifter pr. år. Hvis avgiftsøkningen hadde kommet på bensin i stedet, ville det for den samme husholdningen ha tilsvart 40 øre pr. liter.

Direktør Sigmund Festøy i Hafslund Energi reagerer også på at en slik avgiftsøkning begrunnes ut fra miljøhensyn. ”Som regjeringens egen energimelding dokumenterer, vil avgiftsøkningen ikke ha noen effekt på forbruket. De eneste som forsøker å redusere forbruket, er de med dårlig råd. I tillegg er store deler av det norske strømforbruket, blant annet kraftkrevende industri, fritatt for denne avgiften,” sier Festøy.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner