STRØMKUNDENE STATENS NYE MELKEKUER

”På vegne av strømkundene er vi oppgitt over nok en avgiftsøkning som ikke har noen miljøeffekt. Økningen i el-avgiften på 2,62 øre betyr bare at staten stikker av med den gevinsten strømkundene skulle hatt av den nye energiloven og effektiviseringen i energibransjen,” sier direktør Sigmund Festøy i Hafslund Energi.Regjeringen foreslår å øke el-avgiften med 2,62 øre/kWh. For en husholdning som bruker 20.000 kWh i året betyr dette 524 kroner i merutgifter pr. år. Hvis avgiftsøkningen hadde kommet på bensin i stedet, ville det for den samme husholdningen ha tilsvart 40 øre pr. liter.

Direktør Sigmund Festøy i Hafslund Energi reagerer også på at en slik avgiftsøkning begrunnes ut fra miljøhensyn. ”Som regjeringens egen energimelding dokumenterer, vil avgiftsøkningen ikke ha noen effekt på forbruket. De eneste som forsøker å redusere forbruket, er de med dårlig råd. I tillegg er store deler av det norske strømforbruket, blant annet kraftkrevende industri, fritatt for denne avgiften,” sier Festøy.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner