Styrevalg- Johan Fredrik Odfjell ble gjenvalgt som styreformann for 1 år.
- Jens P.Heyerdahl d.y. ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
- Arne Norheim og Tønnes H. Thomstad ble valgt som nye aksjonærvalgte styremedlemmer for 2 år.
- Erling Øverland gikk ut av styret.


Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner