Tilbakekjøp av egne aksjer

Hafslund ASA har i dag kjøpt 1.006.533 Hafslund B-aksjer til kurs 26,00 pr. aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 2.375.533 aksjer av klasse B. Dette tilsvarer 2,06% av totalt utestående aksjer.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner