Tilbakekjøp av egne aksjer

Hafslund ASA har den 06/11/2000 kjøpt 969.000 Hafslund B-aksjer til kurs 26,50 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 969.000 aksjer av klasse B. Dette tilsvarer 0,84% av totalt utestående aksjer.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner