Valg av styreHøyesterettsadvokat Bjørn Eidem, Oslo (styreleder), administrerende direktør i advokatfirmaet Selmer DA, Åse Nilsen, Moss, økonomi- og finansdirektør i SpareBank 1 Gruppen, Tore Olaf Rimmereid og høyesterettsadvokat Lars A. Christensen, Oslo. Nilsen ble valgt for ett år, de øvrige for to år.

Som representanter for de ansatte ble Per Braadland og Terje O.Olsson gjenvalgt.

Tønnes Thomstad og Jens P. Heyerdahl d.y. var ikke på valg.

Hans Halvorsen ble gjenvalgt som leder i bedriftsforsamlingen.Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner