Enighet i luftfarten

Etter å ha meklet 14 timer på overtid har Handel og Kontor og NHO Luftfart kommet til enighet om et forslag som nå sendes ut på uravstemning. Dermed blir det ikke noe av den varslede streiken.

Alle får et generelt tillegg på 1,- kr fra 1. april i tillegg er det avtalt at det skal avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt, tillegget gis fra 1. juli.

Vi har også kommet i mål med en justeringsklausul som gir en regulering av minstelønnssatsene fremover. Det vil forhåpentligvis snu en negativ lønnsutvikling som vi har sett innenfor dette område lenge. Dette er både et kvinne- og lavlønnsløft, sier forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

De nye minstelønnssatsene fra 1. april 2010 heves med 7 % og ytterligere med 5 % fra 1. april 2011.

I tillegg har vi kommet i mål med et fagbrevtillegg på 3,2 % av grunnlønn.

For ytterligere kommentarer:
Peggy Hessen Følsvik, mobil 48075807 eller Kjetil Neskvern, mobil 91151012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner