Enighet i oppgjøret med HSH

Handel og Kontor kom til enighet i forhandlingene med HSH om Landsoverenskomsten med tilhørende bransjeavtaler. Vi er svært tilfreds med at vi har kommet fram til enighet gjennom forhandlinger, sier forbundsleder Sture Arntzen.

Dette er de viktigste resultatene: Økonomi: Det gis et generelt tillegg på kroner 1,- per time. Det gis videre lav- og likelønnstillegg på kroner 0,50 per time til alle. Trinn 6 økes tilsvarende. Trinn 1 – 5 og satsen for ungdom under 18 år heves med ytterligere kroner 3,- per time, til sammen 4,50. Ny sats for ungdom under 16 år innføres med egen sats, se ny minstelønnsskala. Ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid (UB) videreføres uendret hva angår sats og innslagtidspunkt. Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt sammenhengende ansettelsesforhold forut for ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av 12 timers unntaket. Lønnsgarantiordningen Lønnsgarantiordningen videreføres i sin nåværende form. Deltidsansatte Partene er enige om at der det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktiske omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning. Høyere utdanning Partene er enige om at det ved ansettelse vektlegges relevant høyere utdanning (minst bachelor fra universitet eller høyskole). Velferdspermisjon Fri med lønn for å delta i konferansetimer i grunnskole. Nye minstelønnsskala fra 01.04.2010 blir som følger: Unge arbeidstakere under 16 år kr 16.413,- Unge arbeidstakere under 18 år kr 16.900,- Lønnstrinn 1 kr 20.960,- Lønnstrinn 2 kr 21.098,- Lønnstrinn 3 (25 år) kr 21.436,- Lønnstrinn 4 kr 22.019,- Lønnstrinn 5 kr 22.406,- Lønnstrinn 6 kr 25.179,- Minstelønnsats for faglærte kr 26.479,- Se www.handelogkontor.no for mer informasjon og hele protokollen fra oppgjøret. For ytterligere kommenterar kontakt: Forbundsleder Sture Arntzen, 91142264 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, 91151012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.