Handel og Kontor har begjært meklingen i tariffoppgjøret for ansatte i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring for avsluttet.

​Handel og Kontor (HK) har begjært meklingen i tariffoppgjøret med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) for ansatte i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF) for avsluttet. Partene har frist til midnatt tirsdag 19. oktober om å komme til enighet. Hvis ikke meklingsmannen finner en løsning som partene aksepterer innen denne fristen, vil 63 medlemmer i 6 geografiske enheter være i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 20. oktober.

Partene var enige om de tekniske endringene og et generelt lønnstillegg, men kom ikke til enighet om tariffperiodens varighet. JBF vil være tilsluttet Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) fra 1. januar 2011, og hadde som krav i forhandlingene at ny overenskomst med FA (Sentralavtalen) skal erstatte dagens overenskomst og gjøres gjeldende allerede fra samme dato.

HK på sin side krevde at dagens overenskomsten videreføres i en ny toårsperiode, for deretter å kunne avløses av ny overenskomst fra 1. mai 2012, uavhengig av hvilken arbeidsgiverforening virksomheten er tilsluttet i perioden. På den måten mener de HK-tillitsvalgte at overgangen til ny overenskomst og bedriftsavtale vil bli smidigere, og at dagens avtalevilkår kan videreføres på en trygg og god måte, uten at partene må forhaste seg.

Det er svært viktig for HK-medlemmene at overenskomsten opprettholdes med to nye år. HK er opptatt av at medlemmene i virksomheten sikres trygghet og mest mulig forutsigbare lønn- og arbeidsvilkår når virksomheten fra årsskiftet trer inn i en ny arbeidsgiverforening. HK har dessuten ingen tradisjon med å inngå kortere avtaleperioden for våre overenskomster enn to år, og dette prinsippet er spesielt viktig at følges i dette tilfellet.

Spørsmål kan rettes til:
Bodil Andersen, mobil 95701569 eller Kjell Finvåg, mobil 90685955.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner