Handel og Kontor har begjært meklingen i tariffoppgjøret med NHO Luftfart for avsluttet.

​Handel og Kontor (HK) har begjært meklingen i tariffoppgjøret med NHO for bakkeansatte i luftfarten for avsluttet. Partene har frist til midnatt onsdag 20. oktober om å komme til enighet. Hvis ikke meklingsmannen finner en løsning som partene aksepterer innen denne fristen, vil det være streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 21. oktober.

Handel og Kontor kunne ikke akseptere det økonomiske tilbudet fra NHO Luftfart under forhandlingene. Våre viktigste krav er tillegg for fagbrev og en ordning som sikrer videre lønnsutvikling. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt onsdag 20. oktober vil det være streik fra arbeidstidas begynnelse torsdag 21. oktober i følgende bedrifter:
• Norwegian Air Shuttle AS (kundeservice mm)
• Norport Handling Bergen AS, Sola
• Norport Handling Bergen AS, Flesland
• SAS Scandinavian Airlines Norge AS, (kundeservice mm)
• SAS Ground Services Norway AS, Flesland
• SAS Ground Services Norway AS, Sola
• Menzies Aviation Oslo AS, Gardermoen
Med dette streikeuttaket på totalt  355 medlemmer vil blant annet flyplassene på Flesland og Sola rammes. Flyselskapene som betjenes av Menzies Aviation på Gardermoen samt kundeservice i Norwegian og SAS rammes også.

Spørsmål kan rettes til:
Peggy Hessen Følsvik, mobil 48075807 eller Tone Ljoså, mobil 48231681.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner