Handel og Kontor har begjært meklingen med NHO for avsluttet

Handel og Kontor begjærte i går ettermiddag meklingen for Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten med NHO for avsluttet med meklingsfrist fredag 7. mai 2010 kl. 24.00.

Meklingen går dermed over i en avsluttende fase og hvis det ikke foreligger noen løsning innen fristens utløp vil det fra arbeidstidas begynnelse mandag 10. mai 2010 være konflikt. Handel og Kontor har varslet plassfratredelse for 959 medlemmer på 62 virksomheter. Ytterligere informasjon om hvilke bedrifter som er tatt ut, se www.handelogkontor.no Spørsmål kan rettes til: Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264 Nestleder Bjørn Mietinen, mobil 99361603 Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Dokumenter og linker