Moralsk forkastelig av Stein Erik Hagen

Handel og Kontor i Norge mener at Stein Erik Hagens flytting til Sveits er moralsk forkastelig.

Vi tenker i dag spesielt på de vanlige arbeidsfolk (HK medlemmer) som har arbeidet tidlig og seint for at Hagen skal få denne formuen. Hagen hadde en gang et slagord; ”Vi gjør Norge billigere”, men sannheten er at det er ”Rimi som har gjort Hagen rikere”. Vi har lite til overs for rikinger som ikke vil være med på spleiselaget som den norske velfredsstaten er. Vi har ikke noe i mot rike mennesker og investorer som Stein Erik Hagen, men vi mener at de må betale skatt som alle andre. Det er forskjellen på de rødgrønne og Frp/Høyre som ønsker målretta skattelette for de rikeste. I finanskrisa har den rødgrønne regjeringa satt i gang omfattende tiltak som også næringslivet har nytt godt av. Det er svært beklagelig at Hagen nå stikker av fra regninga.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner