Regjeringens pakke for økt sysselsetting

Handel og Kontor i Norges kommentarer til Regjeringens pakke for økt sysselsetting.

Handel og Kontor i Norge er fornøyd med sysselsettingspakken som Regjeringen i dag har lagt fram. 20 milliarder ekstra kroner i tillegg til et svært offensivt statsbudsjett som trådte i kraft 1. januar i år.

Vi er særs fornøyde med at det blir 6000 nye tiltaksplasser. Det betyr 6000 færre ledige hender og 6000 flere som vil ha økonomi til å være med på å holde hjulene i gang. Sammen med rentenedgangengen bidrar dette til å holde kjøpekraften oppe, dette er bra for våre medlemmer i handels- og servicesektoren.

Regjeringen vil bekjempe arbeidsløsheten ved å ruste opp landet vårt. Pusse opp og bygge nye skoler, sykehjem og kirker. Vedlikeholde og investere i jernbane, veier og havner. Dette gjøres i offentlig regi, men vi i privat sektor vil dra godt nytte av dette. Det er privat sektor som i all hovedsak utfører disse prosjektene.

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg godt inn i de tiltakene som Regjeringen har kommet med og aktivt ta i bruk disse, vi kan nevne 3 ¼ milliarder kroner til målrettede skatteletter for næringslivet. Skulle nedbemanning fortsatt være nødvendig må dette drøftes nøye med de tillitsvalgte og gjennomføres på en slik måte at de berørte får komme inn under sysselsettingstiltakene. Vi kan også nevne tiltak som, karensdagene for arbeidsgiver endres fra 10 til 5 dager og adgangen for permittering økes fra 30 til 42 uker.

Vi forutsetter at regjeringen vil følge situasjonen nøye framover og komme med nye "pakker" etterhvert som behovene måtte melde seg.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner