Streiker for tariffavtale

19 medlemmer i Fellesforbundet og Handel og Kontor går i streik ved arbeidstidas begynnelse fredag. De 19 jobber ved Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS, og bakgrunnen for streiken er at bedriften ikke vil inngå tariffavtale med de to forbundene.

Saken har vært hos Riksmeklingsmannen uten at partene har kommet til enighet. Saken har også vært behandlet i Arbeidsretten etter at bedriften påsto at det var gjort prosedyrefeil under varslingen om plassfratredelse og plassoppsigelser. De to forbundene fikk imidlertid fullt medhold av Arbeidsretten i den prosedyren som er benyttet. Dermed kommer den varslede streiken til å bli iverksatt. Fellesforbundet har 11 medlemmer og Handel og Kontor har 8 medlemmer på bedriften.

De ansattes begrunnelse for kravet er enkel. De ønsker å ha den samme retten som andre arbeidstakere, nemlig retten til tariffavtale for å sikre sine lønns- og arbeidsvilkår.

 

Kontaktpersoner:

Tillitsvalgt for de ansatte: Johnny Martinsen, 91 33 78 26

Distriktssekretær Morten Solbakken, Fellesforbundet, 95 00 80 03

Regionsekretær Jan Ringstad, Handel og Kontor, 90 92 43 14

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner

Dokumenter og linker