Tillitsvalgtkonferanse om finanskrisa

Handel og Kontor arrangerer en topptung konferanse om finanskrisa tirsdag 3. mars kl. 10.00. Pressen inviteres herved.

Handel og Kontor skal avholde en konferanse for tillitsvalgte innenfor finanssektoren i HK og Postkom for å diskutere finanskrisa. Konferansen avholdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus (Torggjørnet) tirsdag 3. mars kl. 10 - 13. Følgende vil innlede:

Adm. dir. Knut Oscar Fleten, styreleder Sparebank1 Gruppen
Konserndirektør Rune Bjerke, DnB Nor
Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statssekretær Geir Axelsen, Finansdepartementet
Leder av Samfunnspolitiske avdeling Stein Reegård, LO

Hver av innlederne holder en kort innledning med muluighet for spørsmål fra salen. Deretter blir det en paneldebatt.

Konferansen er åpen for pressen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Karin Torp 913 70 609 eller Knut Bekkevold 928 25 340.

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner

Dokumenter og linker