Voice Norge

Handel og Kontor i Norge er rystet over Voice Norges behandling av de ansatte i forbindelse med stenging av Voice of Europe butikkene.

Dersom det stemmer at de ansatte har fått melding om nedleggelse av Voice-kjeden via media er det brudd på både norsk lov, avtaleverk og alt som heter folkeskikk, sier nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik. Å begrunne en slik framgangsmåte med at de har så mange utsalgssteder og så mange deltidsansatte er mildt sagt useriøst, og vitner om en holdning til de ansatte som i alle fall ikke hører hjemme i det man betegner som profesjonelle bedrifter. Handel og Kontor vil kontakte alle sine berørte medlemmer i Voice Norge og informere disse om hvilke rettigheter de har i henhold til lov – og avtaleverk. For de av Handel og Kontors medlemmer som blir berørt av nedleggelsene vil disse få bistand fra Handel og Kontor. For ytterligere informasjon: Nestleder Peggy Hessen Følsvik, 48 07 58 07 Regionsekretær Bodil H.Andersen, 95 70 15 69

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.

Abonner