Johan Fredrik Odfjell ny styreleder i Hansa Borg

Johan Fredrik Odfjell blir ny styreleder i Hansa Borg Bryggerier AS etter Erik Volden som fortsetter som styremedlem i selskapet.

Pressemelding
Bergen, 8. september 2008


Erik Volden, som til daglig er konsernsjef i Kavli, har vært styreleder i Hansa Borg Bryggerier i fire år. I denne perioden har selskapet vært igjennom en vellykket restruktureringsprosess.

Johan Fredrik Odfjell er selvstendig næringsdrivende. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra Harvard Business School. Odfjell har hatt en rekke tunge verv i norsk næringsliv. Han har vært konsernsjef i Vesta-gruppen og medlem av konsernledelsen i Skandia Group. Odfjell har i tillegg vært styreleder i Amersham, Nera, Nycomed, Star Shipping, Norges Handels- og Sjøfartstidende og Orkla. Han er i dag styreleder i UMOE og J. Martens, samt styremedlem i Den Nationale Scene og i Senter for Samfunns- og næringslivsforskning.

Johan Fredrik Odfjell tiltrer som styreleder i Hansa Borg Bryggerier etter en ekstraordinær generalforsamling i selskapet 5. september 2008.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars A. Midtgaard, adm. direktør i Hansa Borg Bryggerier AS, telefon 913 55 050
Johan Fredrik Odfjell, telefon 901 59 541