Nordmenn har lav tillit til alkoholavgiften


Oslo/ Bergen, 15. mars 2007

Ny, landsdekkende undersøkelse:
Nordmenn har lav tillit til alkoholavgiften

Nærmere halvparten av alle nordmenn er negative til myndighetenes høye alkoholavgifter, og to av tre tror avgiften i liten eller svært liten grad demper alkoholforbruket. Dessuten er smugling utbredt blant nordmenn, og de fleste oppgir høye priser i Norge som motiv for å bryte tolloven.

Det viser en landsdekkende undersøkelse utført av markedsanalyseinstituttet InFact på oppdrag for Hansa Borg Bryggerier i mars i år.

– Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at den norske alkoholpolitikken ikke har særlig aksept blant folket. At 44 prosent av de spurte mener de høye avgiftene først og fremst dreier seg om å skaffe penger til statskassen, fremfor å skulle dempe forbruket, er en tankevekker, sier Lars A. Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier.

Videre sier 45 prosent av de spurte at de er negative til alkoholavgiften, og hele 63 prosent har liten tro på at alkoholavgiften vil dempe alkoholforbruket. I aldersgruppen 18–24 år er andelen på hele 75 prosent. Mest tro på at avgiften har en forebyggende effekt, har – kanskje noe overraskende – folk i Oslo. Her tror to av ti at avgiftene har en effekt. Dette er mer enn tre ganger så mange som for eksempel i Trøndelag.

– Ser vi på Tollvesenets beslagstatistikk for 2006, er det lite som tyder på at verken alkoholforbruk eller -smugling har avtatt. I fjor ble det beslaglagt 255.108 liter øl, nesten 20.000 liter mer enn i 2005. Dette høres kanskje mye ut, men representerer likevel bare 0,6 prosent av de 40 millioner literne med øl Bryggeriforeningen anslår blir smuglet eller privatimportert til Norge årlig, sier Midtgaard.

At Tollvesenet beslaglegger stadig mer øl, vin og sprit på grensen er kanskje ikke så rart tatt i betraktning at mer enn fire av ti, 43 prosent, av de spurte i undersøkelsen innrømmer å ha smuglet alkohol inn i landet. Menn smugler mer enn kvinner: Mens over halvparten, 55 prosent, av norske menn har smuglet, innrømmer ”bare” 31 prosent av kvinnene å ha gjort det. Geografisk sett smugler folk i Nord-Norge betydelig mindre enn resten av landet: Kun 18 prosent innrømmer å ha smuglet alkohol – og bare én prosent av disse sier de har smuglet øl.

Solid vekst og overskudd for Hansa
Hansa Borgs regnskapstall for 2006 forteller om en solid vekst i inntjening og volum, og understreker dermed at den gode utviklingen og veksten fra 2005 fortsetter med uforminsket styrke. Av samlede driftsinntekter på drøye en milliard kroner, endte fjorårets resultat før skatt på 42 millioner kroner. Resultat før skatt økte med 27,7 prosent, mens nettoomsetningen økte med 9,3 prosent. Justert for engangsinntekter fra 2005, viser det underliggende resultatet en fremgang på godt over 50 prosent.

– 2006 var et positivt år for bransjen generelt. At Hansa sto for 94 prosent av hele bryggeribransjens samlede vekst i antall solgte liter øl, og viser at vi er vekstmotoren i det markedet, sier Midtgaard.

Hansa var også det bryggeriet som økte sin markedsandel mest i fjor. Bryggeriet sto for 28,8 prosent av all ølproduksjon i Norge, en markedsandel som aldri har vært større.

– Vi har lagt noen utfordrende år bak oss, med store omstruktureringer og omstillinger internt i selskapet. At vi har hatt en urokkelig tro på at disse til syvende sist var både riktige og viktige får vi igjen for nå. Jeg er optimistisk med tanke på at vi stadig rykker nærmere vårt markedsandelsmål på 40 prosent, sier Lars A. Midtgaard.

For ytterligere kommentarer og/ eller tilgang til hele undersøkelsen, vennligst kontakt:
Lars A. Midtgaard, administrerende direktør Hansa Borg Bryggerier, mob. + 47 91 35 50 50
Lisbeth Hope Frugård, marketingsjef, mob. + 47 90 14 12 90


Mer informasjon i Hansa Borg rapporten, vedlagt som pdf.


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=401951&fn=wkr0001.pdf

Dokumenter og linker